Språkfyran är ett screeningtest konstruerat för att användas under hälsobesöket vid 4 år på BVC. Testet är normerat för barn mellan 3;10 och 4;4 år. Både enspråkiga och flerspråkiga barn har ingått i normeringsarbetet. Språkfyran är utformad tillsammans med BVC-sjuksköterskor och avsedd att användas av BVC-sjuksköterskor. Syftet är att de barn som har störst behov av hjälp och stöd i sin språkliga utveckling ska kunna identifieras med en evidensbaserad, snabb och säker metod – och det redan på BVC. Screeningen ska visa om barnet har en ålderstypisk språkutveckling eller om vidare språkutredning ska rekommenderas.

Dela