Ann Lavesson

Ann Lavesson är leg. logoped och har en masterexamen i logopedi. Hon har arbetat med språklig kartläggning och testmetodik både i patientarbete och i utvecklingsprojekt. Hon har en logopedisk bakgrund från vårdcentral, kommunalt förskoleteam, språkförskola, barn- och ungdomshabilitering samt logopedmottagning.

Kristina Hansson

Kristina Hansson är leg. logoped och docent i logopedi. Hennes forskning gäller grammatik, lexikon och interaktion hos olika grupper barn och sambanden mellan olika aspekter av kognition och språk. Hon är verksam inom forskning och utbildning vid Avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Lunds universitet.

Martin Lövdén

Martin Lövdén är verksam som professor i psykologi vid Göteborgs universitet. Hans forskning handlar om hur minne och inlärning förändras under livet, om hur inlärning kan förbättras och om vilka förändringar i hjärnan som ligger bakom inlärning.