Om produkten

Språkfyran innehåller följande delar:

  • Manual
  • Testbok, inklusive 16 kort, att använda tillsammans med barnen
  • USB-minne med testblankett för egen utskrift. Testblanketter är därmed
    utan vidare inköpskostnad för den som beställt testpaketet.

För att svara upp mot hygienkrav har vi valt plastöverdraget eller lackat papper för de delar av materialet som barnen kommer i kontakt med.

Det tar ca 10 minuter att genomföra Språkfyran. Barnet pekar, sorterar, repeterar och berättar. BVC-sjuksköterskan sätter fortlöpande kryss i svarskolumnen på testblanketten, inget övrigt att skriva. Varje korrekt svar ger en poäng. Slutligen räknas poängen samman och resultatet visar om barnet i förhållande till testnormeringen kan sägas ha en ålderstypisk språkutveckling eller inte.

Till beställning

Dela