Om författarna

Ann Lavesson

Ann Lavesson är leg. logoped och har en masterexamen i logopedi. Hon arbetar med språklig kartläggning och testmetodik både i patientarbete och i utvecklingsprojekt. Hon har en logopedisk bakgrund från vårdcentral, kommunalt förskoleteam, språkförskola, hjälpmedelscentral samt barn- och ungdomshabilitering och är nu verksam på Logopedmottagningen, Skånes universitetssjukhus.

Kristina Hansson

Kristina Hansson är leg. logoped och docent i logopedi. Hennes forskning gäller grammatik, lexikon och interaktion hos olika grupper barn och sambanden mellan olika aspekter av kognition och språk. Hon är verksam inom forskning och utbildning vid Avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Lunds universitet.

Martin Lövdén

Martin Lövdén är verksam som professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet i Stockholm. Hans forskning handlar om hur beteende och hjärna förändras under livsspannet, och hur våra erfarenheter påverkar dessa förändringar. Han angriper detta tema med både experimentella studier och multivariata statistiska metoder.

Dela